Dimecres, 29 Mai 2024
> MATES - UNITATS DE MESURA

Recull d'activitats, explicacions i jocs per treballar les unitats de mesura

Nivell:     
Idioma:    
 

E-LEARNING

 Es tracta cada tipus d'unitat de mesura per separat. A cada part hi ha una exposició i exercicis interactius de tipus autoavaluació.
Hi ha apartats de reforç i d'ampliació.
.
Iniciar   MATERIAL INNOVEDUCA - WEB DE TEORIA I ACTIVITATS
Autor : INNOVEDUCA  | Licencia :  CC BY   
Idioma  Niv.   Req.    Doc. :
Valoració: valoración
Web específica per aprendre la teoria i fer activitats relacionades amb unitats de mesura de longitud, masa i capacitat
Iniciar ]    
 
 


BLOCS PERSONALS: