Dijous, 20 Juny 2024
Mapes > MAPES DE ESPANYA
Mapes interactius i imprimibles (físics i polítics)

Material   
Nivel:        
Idioma:    

 

 MAPAS FÍSICS
 

RIUS D'ESPANYA:

ENRIQUE ALONSO -  RIUS D'ESPANYA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (anuncis)
Descripció : Selecciona el mode de joc
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactiu ] 

DICTALIA - ON ÉS EL RIU...?

> Autor : Dictalia.net  [site]
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada riu i la segona de JOC on s'ha de localitzar al mapa el riu indicat en la barra superior (màxim 4 intents). 

 Iniciar ON ÉS EL RIU..? (nivell fàcil) 
 Iniciar ON ÉS EL RIU..? (nivell normal)
 Iniciar ON ÉS EL RIU..? (nivell expert)

DICTALIA - COM ES DIU EL RIU?

> Autor : Dictalia.net  [site]
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada riu i la segona de JOC on s'ha de seleccionar el riu ressaltat (màxim 4 intents). 

 Iniciar  COM ES DIU EL RIU..? (nivel fácil)
 Iniciar  COM ES DIU EL RIU..? (nivel normal)
 Iniciar  COM ES DIU EL RIU..? (nivel experto)
ON ÉS EL RIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Prémer amb el ratolí sobre el riu que es demana.
Començar a jugar a "ON ÉS EL RIU..?" (català/ fàcil)

Començar a jugar a "ON ÉS EL RIU..?" (català/ normal)
Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ EL RÍO..?" (castellà / fàcil)
Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ EL RÍO..?" (castellà / normal)
Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ EL RÍO..?" (castellà / expert)


COM ES DIU EL RIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Donat un riu marcat al mapa, sel·leccionar el seu nom d'un llistat
Començar a jugar a "COM ES DIU EL RIU..?" (català / fàcil)

Començar a jugar a "¿CÓMO SE LLAMA EL RIO..?" (castellà / fàcil)
Començar a jugar a "¿CÓMO SE LLAMA EL RIO..?" (castellà / normal)
Començar a jugar a "¿CÓMO SE LLAMA EL RIO..?" (castellà / expert)

RIUS I MARS
  Autor Junta de Castilla y León
Llicència: CC-BY-NC-ND  /  
Mapa Interactivo
Requereix: Flash (no soportat a dispositius mòbils
Instruccions: arrossegar el riu o mar a la casella corresponent

Començar a jugar a "RIOS Y MARES"  (castellà)
 
 
 

RELLEU D'ESPANYA:


RELLEU D'ESPANYA. ON ÉS ..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Prémer amb el ratolí sobre el mapa en el punt indicat.
Començar a jugar a "RELLEU D'ESPANYA ON ÉS..?" (català)

Començar a jugar a "RELIEVE DE ESPAÑA ¿DÓNDE ESTÁ..?" (castellà)


RELLEU D'ESPANYA. COM ES DIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Seleccionar el nom del lloc (del llistat) del punt que s'indica al mapa
Començar a jugar a "RELLEU D'ESPANYA. COM ES DIU..?" (català)

Començar a jugar a "RELIEVE DE ESPAÑA. ¿CÓMO SE LLAMA..?" (castellà)


 
 MAPES POLÍTICS

PROVINCIES I AUTONOMIES D'ESPANYA:

Nota: CCAA és l'abreviació de "Comunitats autònomes"

ENRIQUE ALONSO -  PROVINCIAS DE ESPAÑA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (anuncis)
Descripció : Selecciona el mode de joc DE PROVÍNCIES D'ESPANYA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactiu ] 

ENRIQUE ALONSO -  CAPITALES DE PROVINCIA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (anuncis)
Descripció : Selecciona el mode de joc DE CAPITALS DE PROVÍNCIA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactiu ] 
 

ENRIQUE ALONSO -  COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (anuncis)
Descripció : Selecciona el mode de joc DE CCAA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactiu ] 

ENRIQUE ALONSO -  CAPITALES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (anuncis)
Descripció : Selecciona el mode de joc DE CAPITALS DE CCAA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactiu ] 

JOC D'ENCAIX D'AUTONOMIES
> Autor : Instituto Geográfico Nacional  (IGN)
Llicència : CC
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Col·locar les autonomies encaixant-les al mapa 
Començar a jugar a "ENCAIX D'AUTONOMIES' (castellà)


JOC D'ENCAIX DE PROVINCIES
> Autor : Instituto Geográfico Nacional  (IGN)
Llicència : CC
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Col·locar les provincies encaixant-les al mapa

Començar a jugar a "ENCAIX DE PROVINCIES" (castellà)


ON ÉS LA COMUNITAT AUTÒNOMA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Situar al mapa la CCAA que ens demana.
Començar a jugar a "ON ÉS LA CCAA..?" (català)

Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ LA CCAA..?" (castellà)

ON ÉS LA PROVINCIA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Situar al mapa la provincia que ens demana.

Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ LA PROVINCIA..?" (català)
Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ LA PROVINCIA..?" (castellà)

 


COM ES DIU LA COMUNITAT AUTÒNOMA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia 
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Seleccionar del llistat el nom de la CCAA que s'indica al mapa.
Començar a jugar a "COM ES DIU LA CCAA..?" (català)

Començar a jugar a "¿CÓMO SE LLAMA LA CCAA..?" (castellà)


COM ES DIU LA PROVINCIA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Seleccionar del llistat el nom de la provincia que s'indica al mapa.

Començar a jugar a "COM ES DIU..?" (català)
Començar a jugar a "¿CÓMO SE LLAMA LA PROVINCIA..?" (castellà)


JOC D'ENCAIX DE CCAA
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Col·locar les CCAA desencaixades al mapa.

Començar a jugar a "JUEGO DE ENCAJE  DE COMUNIDADES" (castellà)


JOC D'ENCAIX DE PROVINCIES
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Col·locar les provincies desencaixades al mapa (4 nivells de dificultat).

Començar a jugar a "JUEGO DE ENCAJE  DE PROVINCIAS" (castellà / normal)
Començar a jugar a "JUEGO DE ENCAJE  DE PROVINCIAS" (castellà / fàcil)

 


ON ÉS LA CAPITAL DE PROVINCIA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Situar al mapa la capital de provincia que ens demana.

Començar a jugar a "¿DÓNDE ESTÁ LA PROVINCIA..?" (català)
 

TROBA LA PROVINCIA O COMUNITAT AUTÒNOMA
> Autor : CEIP Virgen de Tíscar, Jaen (Anar
Llicència : -
Requereix : Flash (no soportat a dispositius mòbils) Mapa Interactiu.
Instruccions : Situar al mapa la provincia o comunitat autònoma.

Començar a jugar a "TROBA LA PROVINCIA/CCAA" (castellà)
 

JCLIC RELACIONATS
> Autor : Juan Palomino Reinoso  (Escola Santa Maria de Cervelló)
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : Java.   /  
Idioma: Català.  
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre el relleu, rius, accidentes geogràfics, climes, comunitats autònomes, banderes i províncies d'Espanya.
Anar al  "JCLIC"
 
> Autor : Ferran Estruch Mascarell  (C.P. "Verge del Remei", València) 
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : Java.   /  
Idioma: Català.  
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre els rius, relleu, accidents costaners i clima d'Espanya
Anar al  "JCLIC"
  
> Autor : Francisco Garíca-Pozuelo Díaz i Juana Rello Serrano  (C.P. Luis Vives, Alcalá de Henares) 
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : Java.   /  
Idioma: Castellà.  
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre les comunitats autònomes d'Espanya i les seves provincies.
Anar al  "JCLIC"
  
> Autor : Joan Antón López  (Escola Sant Vicenç. Mollet del Vallès) 
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : Java.   /  
Idioma: Castellà.  
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre vocabulari geogràfic, comunitats autònomes i provincies, relleu i clima, costes, rius, economia i població d'Espanya.
Anar al  "JCLIC"
  
 MAPAS IMPRIMIBLES

MAPES D'ESPANYA PER ESTUDIAR (amb noms i muts):

> Mapa amb només els noms dels CAPS i els GOLFS per imprimir i estudiar
Autor : Innoveduca.com  
Llicència : CC-BY-NC-SA
Idioma: Català.   
     (descàrrega aquí la versió en Castellà)
  Mapa mud per recordar els noms dels CAPS i els GOLFS 
Autor : Innoveduca.com       
Llicència : CC-BY-NC-SA
Idioma: Català.  
     (descàrrega aquí la versió en Castellà)
     
 

MAPES D'ESPANYA PER IMPRIMIR (amb noms / muts):

> Font : Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/) Font : Altres
     
     


BLOCS PERSONALS: